PRIO-databasen kan användas för att hitta och byta ut farliga ämnen i varor och kemiska produkter, se länk till PRIO nedan under rubriken Mer information. More information Kemikalieinspektionen

6537

Kemikalieinspektionen har lanserat en uppdaterad version av substitutionsverktyget Prio som har fått nytt utseende, utökat innehåll och bytt namn till Prio - ett verktyg för substitution. Bland annat har Kemikalieinspektionen lagt till information om Prio-ämnenas .

I enlighet med det nationella miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö” anses det att ämnen med utfasningsegenskaper är oönskade i byggvaror, oavsett legeringens egenskaper. PRIO-databasen (P) Webbaserad databas med exempel på farliga ämnen, framtagen av Kemikalieinspektionen 4. Reach-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier och inrättande av en europeisk kemikalie - myndighet • Kemikalieinspektionen; Prio - Kemikalieinspektionens prioriteringsverktyg • Upphandlingsmyndigheten; ställ hållbarhetskrav, städ och kemikalier • Material från Jönköpings-, Västerås och Stockholms kemikalieplaner • Möten med arbetsgruppen och chefsgruppen för miljöstrategiska frågor och utlåtanden från Kemikalieinspektionen har uppdaterat PRIO-databasen under sista året med ca 590 nya ämnen och ca 25 ämnen har fått nya bedömningar. Resultatet av årets..

Kemikalieinspektion prio

  1. Programmeringskurs stockholm
  2. Ryckningar i ogonlocket ms
  3. Mcdonalds kalmar öppettider
  4. Postnord röda dagar
  5. Försäkringskassan resa inom eu
  6. Vad paverkar vaxthuseffekten mest
  7. Vilka fel ger körförbud
  8. Reavinster beskattning
  9. E tidning na

Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Kemikalieinspektionen har lanserat en uppdaterad version av sitt riskbedömningsverktyg, PRIO. Det nya namnet är "PRIO - ett verktyg för substitution", och tanken är att det ska vara ett 2020-12-09 Användbara länkar från Grundkurs i substitution Introduktion Substitutionscentrum: www.substitutionscentrum.se Substitutionscentrums stödmaterial: Har du en verksamhet som hanterar kemikalier så måste du ha kunskap om hur du ska hantera dessa kemikalier. I kemikaliernas säkerhetsdatablad kan du skaffa dig kunskap om hälso- och miljörisker, förvaring, avfallshantering, lämpliga absorbtionsmedel och så vidare. New assessment - Ingen beskrivning. kemi.se uses cookies to continuously improve the website. Read more about cookies at kemi.se.

Version: 2021.2.2.0 Kemikalieinspektionen ansvarar också för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. [2] I miljömålsarbetet ska inspektionen rapportera till miljömålsrådet som finns inom Naturvårdsverket.

Kemikalieinspektionens PRIO-databas är en guide över ämnen som man bör överväga att fasa ut, och innebär alltså inte i sig att det finns förbud 

Kemikalieinspektionen kommer fortsätta att  Du kan även läsa mer på Kemikalieinspektionens hemsida om hur man kan jobba med kemikaliefrågor i sin verksamheter. Kemikalieinspektionen - för dig som  PrimeTime 1. PrimeTime 2. PrimeTime 3.

Kemikalieinspektion prio

Kemikalieinspektionen har lanserat en uppdaterad version av sitt riskbedömningsverktyg, PRIO. Det nya namnet är "PRIO - ett verktyg för substitution", och tanken är att det ska vara ett

Det gör också att dina produkter kan återvinnas och användas … PRIO använder sig av produktregistrets definition av PFAS, som är inskriven i Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2018:4. PFAS är ett ämne som i sin molekyl innehåller ett eller flera fragment bestående av en perfluorerad kolkedja som har en kedjelängd med minst två kolatomer R1-(CF2)n-R2, där n>1 och R1 och R2 är valfria atomer eller grupper.

It also allows your products to be recycled and reused providing the basis for the development towards a non-toxic circular economy. Nuvarande: PRIO:s kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen PRIOs kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen Alla ämnen i PRIO-databasen har tilldelats en prioriteringsnivå utifrån dess allvarligaste inneboende egenskaper, utfasningsämne på den högre nivån eller prioriterat riskminskningsämne på den lägre nivån. PRIO kriterier - utfasningsämnen • CMR-ämnen (cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen kategori 1A och 1B) (H350, H340, H360) enligt CLP-förordningen • PBT- och vPvB- ämnen (persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen samt mycket persistenta och mycket bioackumulerande ämnen) enligt bilaga XIII till Reach Den 6 oktober nylanserar Kemikalieinspektionen PRIO som har fått nytt utseende och bytt namn till PRIO - ett verktyg för substitution. PRIO hjälper företag med att ersätta farliga ämnen varor och kemiska produkter.
Största språk i afrika

Du kan ta reda på om ämnet har några farliga miljö- och hälsoegenskaper och om ämnet omfattas av PRIOs kriterier PRIO- a tool that facilitate for industry to practice precaution Johanna Lissinger Peitz KEMIKALIEINSPEKTIONEN l SWEDISH CHEMICALS INSPECTORATE M.Sc Environmental Management and Policy l Senior Technical Officer l P.O. Box 2 l SE-172 13 SUNDBYBERG, Sweden Tel +46 8 519 411 00 l Direct +46 8 519 41 270 lCellphone 0703581550l l johanna.lissinger related product requirements and on the criteria included in PRIO, a risk reduction tool developed by the Swedish Chemicals Inspectorate (Kemikalieinspektionen, KemI). The guide is aimed mainly at preventative, long-term efforts to prevent certain hazardous substances being included in products. It is intended mainly for users related product requirements and on the criteria included in PRIO, a risk reduction tool developed by the Swedish Chemicals Inspectorate (Kemikalieinspektionen, KemI).

PRIO hjälper företag med att ersätta farliga ämnen i sina varor och kemiska produkter. Verktyget / Genom att värdera och registrera de kemikalier som vi bygger in i våra hus i Sunda Hus Miljödata säkrar vi att vi lever upp till de krav som ställs i Kemikalieinspektionen PRIO-lista och i EU:s REACH lagstiftning.
Johan löfberg karlstad

Kemikalieinspektion prio aterkommande blasor i munnen
duroc machine tool oy
klipphausen ups
snyggt cv exempel
inlösen bankgiroavi

På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Mer info

produktkrav samt de kriterier som finns i Kemikalieinspektionens (KemI) risk minskningsverktyg PRIO. Guiden inriktar sig främst på det förebyggande arbetet. Du kan exempelvis hämta information på Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Där kan du söka ämnesvis på CAS-nummer och se om ämnet innehåller  Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide (Prio) (PRIO, 2007) karakteriserar ett s.k.


Sjukersättning flytta utomlands
aktuella bensinpriser qstar

fokusämnen för stadens kemikaliearbete. Urval som bygger på egenskaper. Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide PRIO delar in farliga ämnen utifrån deras 

Har ämnet egenskaper som gör att det ska fasas ut eller utgör ett prioriterat riskminskningsämne enligt Kemikalieinspektionens PRIO-databas? Kemikalieinspektionen har nyligen lanserat en uppdaterad version av PRIO som har fått nytt utseende och bytt namn till ”PRIO – ett verktyg för  Spektrum NO 5 - Fysik Kemi Biologi.