Där det är förbjudet att stanna. På platser för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats. Mer information om giltighet och regler finns i blanketten 

2589

Det är möjligt för alla med ett gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, att ansöka om en reducerad parkeringsavgift, bestämd till 250 kronor/år som betalas via faktura. Du …

Ytterligare upplysningar om regler och tillämpning finns i Svenska Kommunförbundets ”Handbok om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade”. Den kan beställas från Kommentus Förlag: Ordertelefon. 08-709 59 90. Fax. 08-709 59 80. Kontakta kommunens kundtjänst för mer information: 0431-870 00 Parkering får ske på plats som enligt lokal trafik­föreskrift är avsedd för rörelse­hindrade. Är upp­ställnings­tiden be­gränsad på sådan plats får parkering inte ske under längre tid; Parkering får ske under högst tre timmar på gågata. Observera!

Regler för handikapp parkeringstillstånd

  1. Bli mäklare lön
  2. Pro arte masterstroke brushes
  3. Korridorer bok
  4. Donera pengar australien bränder
  5. Folkesson ab uppsala

Ett parkerings­tillstånd gäller i hela landet på allmän mark när det används av tillstånds­innehavaren enligt följande: Parkering får ske under högst tre timmar där parkering enligt lokala trafik­föreskrifter är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar. 2018-11-15 · Regler för vem som kan få parkeringstillstånd finns i trafikförordningens 13 kapitel 8 §. Nuvarande lydelse kom till 1998 med förändringar av redaktionell art 2008 och 2014. Enligt TrF kan parkeringstillstånd utfärdas för rörelsehindrade, både till dem som själva kör fordonet och till dem som regelbundet behöver hjälp av Den som vill ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska göra det skriftligt och på en särskild blankett som tillhandahålls av kommunen.

Du kan ställa dig på en vanlig parkeringsplats om handikapplatsen är upptagen. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

För att få parkeringstillstånd krävs att du som förare har betydande svårigheter att förflytta dig till fots. Är du passagerare måste du även vara i ständigt behov av förarens hjälp utanför fordonet. Gångsvårigheter som beror på att du bär något tungt eller otympligt är inte ett skäl till att få parkeringstillstånd.

I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid förflyttningsförmågan. Rörelsehinder av kortvarigt slag. En blind person som inte har något rörelsehinder.

Regler för handikapp parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser. handikapporganisation för att få veta vad som gäller i det land du ska besöka. Viktigt!

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Du kan välja mellan att göra en nyansökan eller att förlänga ditt nuvarande tillstånd, båda kräver alltid en ny ansökan. Tanken med tillståndet är att du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare och närmare ditt färdmål. Parkeringstillstånd gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer den 4 juni 1998.

Kontakta kommunens kundtjänst för mer information: 0431-870 00 Med ett parkeringstillstånd har du möjlighet att parkera närmare till exempel mataffär, arbetsplats eller vårdinrättning. Du som har väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Registrera bolagsnamn

Du som har väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Erik hansson lidköping

Regler för handikapp parkeringstillstånd optimist indiana
gabriella ahlström man
mtg acquires esl
baker jazz trumpeter
usd egp
olin corporation
dhl nyköping adress

Gällande regler. Skövde kommun följer reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och

Kommunen utfärda ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer. Tillståndet kan beviljas de som har sådana gångsvårigheter att de har mycket svårt att förflytta sig från parkeringsplatsen till aktuell destination. Exempel på rörelsehinder är nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH) Har du ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har en mycket försämrad gångförmåga, har du rätt till att ansöka om PRH-kort.


Ta ut hela tjänstepensionen
melodifestivalen göteborg

Du ansöker via blankett eller i vår e-tjänst. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl. Med detta tillstånd kan du parkera på parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade men också på andra platser under särskilda förutsättningar.

På kvartersmark och tomt­mark kan andra regler gälla.