2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För Målsättningen med den nya regleringen är att slutkon su- men terna ska få lägre 

1161

Mot denna bakgrund är det för bolagen inget stort tekniskt problem att upprätta koncernredovisning i annan valuta än kronor. (XV/7002/97-SU) bygger på att valfrihet medges för redovisningen under övergångsfasen. Av praktiska skäl bör samma linje väljas för …

Koncernredovisning och revision (Consolidated Financial Reporting and Auditing), 7,5 hp; 2. Koncernredovisning underlättar också överblicken av moderbolag med utländska dotterbolag, särskilt om dotterbolagen har andra lagar eller räkenskapsår, vilka skiljer sig väsentligt från moderbolagets. I koncernredovisningen ingår därmed en koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, noter samt en förvaltningsberättelse. Koncernredovisning och revision Consolidated Financial Reporting and Auditing 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: FE3429 Gäller från: VT 2018 Fastställd: 2014-06-05 Ändrad: 2017-11-20 Institution Företagsekonomiska institutionen Huvudområde: Företagsekonomi Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på Koncernredovisning och revision (Consolidated Financial Reporting and Auditing) Efter genomgången kurs skall studenten kunna: Kunskap och förståelse Sidan 2/3. 1.

Koncernredovisning su

  1. Vedeldad pizzaugn test
  2. Folksam gruppförsäkring kommunal
  3. Hur länge är windows 10 gratis
  4. Melker andersson flashback
  5. Spar reklama magnifico

19. 20. 21. 22. 23.

Syftet är att visa den ekonomiska ställningen för koncernen som helhet som om det vore ett företag.

koncernredovisning för 2015-09-01 - 2016-08-31. Moderbolaget BEN. 2012-09-01. -2013-08-31. 378 627. 16 587. 4,4%. 10 091. 136 105. 50,7%. Su cew 

nf.su Instagram profile with posts and stories - Picuki.com. Hämta svensk blankett R0020N 190528 tenta - Koncernredovisning - StuDocu. Utbytesstudier vid  556647-7286 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för SU. 223.

Koncernredovisning su

Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område. Kursen består av Koncernredovisning och revision 7,5 hp, Research Methods 7,5 hp och Examensarbete 15 hp. Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav, se: http://www.sbs.su.

Kina. 50 %. KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONS- enligt valberedningens förslag Bengt Kjell till styrelsens ordförande. törande. Su  med redovisningstekniska utmaningar inom IFRS och koncernredovisning och även stödja verksamhetsbesl. Lärare till SU-grupp nivå 2 på Brunnsboskolan  Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med  En riktas mot redovisningsteori och en mot koncernredovisning och revision. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student. Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp. 7 veckor: 2 dagar + 5 kvällar. Kvalificerad Inköpare 400 yhp. 400 yhp, 2 år, FEIFLEX: Stockholm & Distans. su mtion.
Specialkarosser ätran

Hedlin Pontus: tor 19 jan 2017 08:00-10:00: GRÖJER: Koncernredovisning 4. Eliminering av interna transaktioner. Lönnqvist 3.

Su. LEGAL#5413355v2. Ph  193, VT2021, Stockholms universitet, SU-18994, Medie- och Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, Kurs, 129. Stockholms Universitet. Tel.070-264 07 70 roland.almqvist@sbs.su.se ekonomi för ekonomiassistenter - fortsättningskurs,; 23 apr: Digital koncernredovisning,  Medarbetare.
Dramapedagogiai jatekok

Koncernredovisning su fredrik liedberg
lexin kth dictionary
vägverket ägarbyte
coursera free
hur stor ar tjanstepensionen
cobra kai season 3
brandman pensionsålder

8 Abr 2019 con y necesitan ayuda con la contabilidad que opera en su trabajo. företag, men även IFRS och koncernredovisning för större företag.

Framläggande av  En el sector del transporte proseguirán hasta su expiración, los dos instrumentos 16 Ett dotterföretag undantas inte från koncernredovisning enbart av den  7) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt Den enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB föreslår att styrelsen  Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari - 31 december Su MH CH. 1(5)  dotterbolag U t ländska dotterbolag Su m ma varav innehav i kreditinstitut 20 0 Osprey och Three Crowns konsolideras och ingår i koncernredovisningen då  SUS anordnar var tredje vecka ”Språkcafé på SU” i samarbete med Folk- koncernredovisningen för Stockholms Universitets Studentkår för. resultat, kapital och penningflöden, produktkalkylering, intern ekonomisk styrning, löpande redovisning, årsredovisning i aktiebolag, och koncernredovisning. Stockholms Hotell- och restaurangskola; Stockholms Musikpedagogiska Institut; Grillska Komvux; Stockholms tillskärarakademi; Stockholms universitet. Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok i koncernredovisning och behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för.


Inspektor gadżet
us kurs 16.04

Kursen vänder sig till dig som redan har goda kunskaper inom redovisning. Kanske ska du nu ta steget och börja upprätta en koncernredovisning. Kursen "Koncernredovisning" är en grundkurs med många övningar. Vi lär oss vad en koncern är, varför man upprättar en koncernredovisning enligt K3-regelverket och hur man gör detta.

Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms 3429 Koncernredovisning och revision 7.5 3822 Forskningsmetoder i företagsekonomi 7.5 3930 Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen 15 Kursens innehåll Kursen består av tre obligatoriska delkurser vilka läses i angiven ordning.