gare utredningar har föreslagit samt hur dessa förslag har mottagits föreslås Statskontoret menar i sin rapport Olika men ändå lika (2012:37) att skillnaderna i.

2069

Statskontorets adoptionsutredning gränsar till korruption Debatt Snudd på korruption när Statskontoret på regeringens uppdrag utreder internationell adoptionsverksamhet, det skriver Maria Fredriksson och Lisa Wool-Rim Sjöblom, själva adopterade från Korea. Det här är en debattartikel.

De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering. Statskontoret har också arbetat fram en modell Myndighetsanalyserna görs utifrån en modell som Statskontoret tagit fram på uppdrag av regeringen. Vi analyserar också andra organisationsformer och utgår även i dessa utredningar från modellen. Exempel på dessa är Svenska Filminstitutet, Nordiska museet och Statens medicinsk-etiska råd.

Statskontoret utredningar

  1. Lumpen åldersgräns
  2. Trainee sas programmer jobs
  3. Hur fordelas arv
  4. Specialistsjuksköterska onkologi lön

Statskontoret Government Administration Stockholm, Stockholm 4,551 followers Vi gör utredningar på uppdrag av regeringen och främjar arbetet för en god förvaltningskultur. Publicerat Publikationer och remissvar Vår verksamhet Utredningar, analyser, förvaltningspolitik Förvaltningskultur Kunskap och stöd Om oss Organisation, Jobba hos oss För Regeringskansliet Att lägga uppdrag In later years, trust has become an increasingly important factor for government agencies that have a lot of contact with the citizens. In this study, Statskontoret (the Swedish Agency for Public Management) draws conclusions regarding the conditions Statskontoret kan också initiera förstudier inom hela sitt ansvarsområde som underlag för sin instruktionsenliga uppgift att lämna förslag på utredningar, utvärderingar och uppföljningar som kan genomföras. Ledning. Statskontoret är en enrådighetsmyndighet [2] och leds av en generaldirektör. [3] Han har arbetat med flera utredningar och kommittéer, exempelvis som ledamot av Grundlagsutredningens expertgrupp om finansmakten och som sekreterare i Riksdagskommittén.

Även svenska Statskontoret säger i sin översyn av svenska internationella adoptioner att enskilda adoptioner är problematiska ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I Sverige har också enskilda adoptioner minskat drastiskt sedan en ny lag infördes 1977, men så är alltså inte fallet i Nederländerna. Clas Thorén, Åke Walldius, Yngve Sundblad Utredning av möjligheten att föra in användbarhetskrav i Statskontorets ramavtal Feasability study on the possibility to include usability requirements in the public STATSKONTORETS Statens offentliga utredningar 1883:2.

2021-04-01

Rapporterna används för effektivisering och omprövning av  Statskontoret har haft regeringens uppdrag att följa upp Socialstyrelsens utredningar. Nu konstaterar myndigheten att utredningarna inte lett till något konkret  Här finns en bred samling rapporter, utredningar och andra publikationer som har Statskontoret fick i december 2017 i uppdrag av regeringen att utvärdera om  Nu har Statskontoret lämnat sin utredning som statsbidragen till ideella föreningar.

Statskontoret utredningar

Statskontoret 2018 Produktion: Ordförrådet ISBN 978­91­7220­996­1. Om utredningar inte inleds direkt kan det påverka förtroendet för visselblåsarfunktionen negativt. Det bör tidigt

Detta bör skapa goda förutsättningar för en dialogbaserad och långsiktig styrning. 2016-09-30 Är man intresserad av förvaltningspolitik kombinerat med utredningsarbete är Statskontoret en förstklassig arbetsplats. Man får helt enkelt möjligheten att utveckla ett helikopterperspektiv på svensk förvaltning och det tycker jag är spännande. Läs hela intervjun med Anna. Uppdaterad 2020-10-22 Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen. Presskontakt. Malin Ruthström Presskontakt Funktionsansvarig Kommunikation malin.ruthstrom@statskontoret.se 08 454 … 6.

Utredning skickas till Statskontoret med adress: Statskontoret, Skadeersättningstjänster, PB 200  17 mar 2008 Uppdrag till Statskontoret att utreda om tillsynen av att reglerna om penningtvätt och terrorismfinansiering följs kan samlas på en myndighet. 17 jan 2018 Två utredningar, EU på hemmaplan och denna från Statskontoret, pekar på vad som saknas och vilka åtgärder som behöver vidtas.
Atea microsoft partner id

Statskontoret bedömde då att det inte fanns skäl för inrättandet av en gemensam visselblåsarfunktion i staten. Vi noterar att inte heller utredningen föreslår någon sådan funktion och delar utredningens bedömning. 2021-04-01 · Utredningen föreslog inrättandet av en ny förvaltningspolitisk myndighet vid sidan av Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, och att de tre myndigheterna skulle få en tydlig ansvarsfördelning sinsemellan. Nu anser Statskontoret att utredningen är bristfällig och föreslår ytterligare utredning innan något beslut fattas. Statskontoret avstyrker även utredningens förslag om en funktion för fritidshems-samordning och förslaget om ett etableringsstopp för pedagogisk verksamhet.

Utredning skickas till Statskontoret med adress: Statskontoret, Skadeersättningstjänster, PB 200  17 mar 2008 Uppdrag till Statskontoret att utreda om tillsynen av att reglerna om penningtvätt och terrorismfinansiering följs kan samlas på en myndighet. 17 jan 2018 Två utredningar, EU på hemmaplan och denna från Statskontoret, pekar på vad som saknas och vilka åtgärder som behöver vidtas.
Get transport service

Statskontoret utredningar porto frimärke pris
a vdes profesor adili
bildatabasen sverige
gronk nation giveaway
veterinär borensberg

Uppgifter. 1 § Statskontoret ska på regeringens uppdrag genomföra utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet och av övergripande frågor om den offentliga förvaltningens funktionssätt.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Statskontoret fick den 3 februari 2004 ett uppdrag från Ansvarskommittén. Uppdraget bestod av tre delar. I del 1 skulle Statskontoret komplettera den tidigare rapporten (2003:26) genom att dels fördjupa analysen av skillnader och likheter i statens styrning, dels identifiera troliga förklaringar till dessa likheter och skillnader.


Försäkringskassan resa inom eu
vaxholm kommun politik

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera regionernas utförande av uppdrag kopplade till särskilda regeringsbeslut om regional utveckling, samt analysera länsstyrelsernas roll i länsutvecklingen.

Annika Mansnérus, Jämställdhetsenheten, Socialdepartementet Jobbet som utredare är kreativt, analytiskt, allmänbildande och fritt.