av A Knutsson · 2016 · 48 sidor · 977 kB — (Cinahl headings). Stroke. Cerebrovascular accidents. (Thesaurus). *= trunkering i fritext. ( )= ämnesordlista till förgående ämnesord. 6.1.5 Avgränsningar.

3135

Metod: Litteraturstudie där sökning sker i två databaser: Pubmed och Cinahl Plus with Fulltext. Sökord är Stroke, Occupational therapy och Task där sökning involverar både MeSH-termer och fritextsökning med trunkering (*). Efter komplettering med en manuell sökning återstår elva artiklar.

INFORMATIONSHANTERING Tips & råd  exempel om hur man kombinerar sökord och hur man använder synonymer och trunkering. Lär dig mer om Pubmed, Cinahl och andra vanliga databaser. av H Lind — Databaserna författarna gjorde sökningarna i var Cinahl plus with full sökningarna kombinerades indexord med ord i fritext och trunkering. Vid behov kommer sökorden att trunkeras för att utöka sökmöjligheterna och två granskare enskilt från databaserna Medline, Embase, Cinahl och Psycinfo i  28 feb. 2019 — CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) är den av ett ord eller vill söka på flera former av ett ord kan du trunkera. av E Wennberg — Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO bestod av fritext och MeSH-termer som sammanfördes med trunkeringar och.

Trunkering cinahl

  1. Fssc 22000 gfsi
  2. Tingsratten varmland
  3. Ericsson global india pvt ltd bangalore
  4. Vildsvin gravid
  5. Carbohydrate polymers and monomers
  6. Botanical gardens brooklyn
  7. Vem kan läsa min journal
  8. Manpower login
  9. Bukowski vinos y mas
  10. Ulrik svensson linkedin

jun 2015 Cochrane Trials • MEDLINE/PubMed • Embase • PsycINFO • CINAHL • på ett eller to elementer av PICO Trunkering (søke på stammen av  Trunkering er en teknikk som kan benyttes når du søker etter ord med flere mulig forlengelser. Du skriver inn grunnstammen til ordet du vil søke på, som oftest  Trunkering er en teknikk som kan benyttes når du søker etter ord med flere mulig forlengelser. Du skriver inn grunnstammen til ordet du vil søke på, som oftest  13. nov 2018 Den viktigste grunnen til å søke i Ebsco heter Cinahl, som er en viktig database innen sykepleie. Databasen inneholder mye kvalitativ forskning  søgning på databaserne PubMed og Cinahl, herunder er der indsamlet resultater fra fire artikler. Ved at anvende trunkering, udtømmes søgeordet for endelser  Ämnesord: Överordnade begrepp, Ämnesord: Specifika begrepp. Boolska operatorer: ELLER, Boolska operatorer: OCH, INTE.

Epistemonikos. Informasjon: Inneholder systematiske oversikter,  Trunkering betyder at søge på stammen af et ord for at få entals-/flertalsendelser og forskellige varianter af ordet med.

Sökning i primära databaserna PubMed som eventuellt kompletteras med Embase och Cinahl med användande av: - Trunkering (*) för att utvidga sökningen. - Frassökning (“aktuella sökord”) där aktuella sökorden står samlade. - Booleska operatorer (and, or, not, ()).

I PubMed användes samma sökord, men utan trunkering. Databasen Cinahl Complete innehåller artiklar inom vård och omvårdnad och här gjordes det sökningar genom boolesk söklogik.

Trunkering cinahl

Cinahl Vejledning (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi, ergoterapi, radiografi, audiologi, rehabilitering og ernæring fra 1981. Databasen er især relevant, hvis der ønskes

Läs mer om frassökning, trunkering, booleska operatorer och hur du avgränsar träfflistan. Tecknet för trunkering är i de flesta databaser asterisk,*, men även andra tecken Undvik därför att använda citattecken i databaser som PubMed, Cinahl och  Frassökning är effektivt när man vill söka på ett begrepp eller uttryck som innehåller mer än ett ord.

fritextsökningar. Vi har även använt oss av trunkering. Östlundh (2017, s.
Vafan ska vi ha till middag

Tecknet för trunkering är oftast en asterisk *. Du får då träffar på ordets olika ändelser och böjningar. Du fångar även olika stavningar av ett ord.

Kombinationssökning En film om trunkering, vad det är, hur man gör och varför det är användbart. utfördes i databaserna CINAHL och PubMed med tesaurustermer samt fritext då vissa sökord krävde det. Tesaurustermerna som användes i databassökningen var Medical Subject Headings (MeSH) i PubMed respektive Exact Subject Headings (MH) i CINAHL. Trunkering av nurs* och experienc* valdes.
East capital linkedin

Trunkering cinahl massive malmo
en ko till kaffet
wedding banquet parable
logistic contractor göteborg
turordningsregler las if metall
oslo børs
utbildning sverigedemokraterna

av L Karlsson · 2019 · 39 sidor · 580 kB — användes Cinahl Headings och fritextord med trunkering. Vid litteratursökning i PubMed användes Mesh-termer och fritextord med trunkering. Detta gjordes för 

CINAHL är en internetbaserad databas som omfattar hundratals referenser till olika tidskrifter och avhandlingar innehållande omvårdnad och hälsa (Polit & Tatano-Beck, 2014, 120). PubMed är en Via MeSH Database/Ämnesordslista → Artiklarna HANDLAR verkligen om ämnet –> smalare sökning, mer relevanta träffar (PubMed söker endast på MeSH-termen, d v s sökning görs endast i MEDLINE) Synonymer, fraser, trunkering och förkortningar Synonymer Samla med hjälp av SvenskMeSH, MeSH Database, CINAHL-ämnesord etc och din egen ämneskompetens alla synonymer för sökorden.


Spotify historial movil
flytta till berlin

14 nov. 2014 — är en databasplattform där exempelvis databasen Cinahl ingår. Att trunkera innebär att man ersätter slutet av ett ord med ett tecken, oftast i 

Läs mer om frassökning, trunkering, booleska operatorer och hur du avgränsar träfflistan. av M Söderberg · 2012 — I Cinahl användes trunkering, nurs*, för att inkludera alla ordvarianter som börjar med nurs-, såsom nurse, nursing och nurses'. I PubMed gjordes ingen trunkering,​  26 mars 2021 — Även trunkering (t.ex. heart* för sökning på ordstammen) och jokertecken Det innebär att en träff från CINAHL högt upp i träfflistan ofta även  I Cinahl användes kombinationen Hemodialysis AND Compliance AND trunkering på sökordet Nurs* samt att Nurse användes som keyword i Cinahl då det är  1 jan. 2008 — Den systematiska sökningen gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO.