Andra tema under samma session är Riskvärdering av nya växtskadegörare, Ansvar för främmande arter och ArtDatabankens risklista - hur ska den användas? Fakta Tid: 2019-04-11 13:00 - 16:00

5072

Alla föreslagna växter är granskade mot Artdatabankens risklista för invasiva arter. Vissa vanliga . trädgårdsarter har inte tagits med i växtkatalogen för att de enligt listan är främmande arter som bedöms utgöra eller kan komma att utgöra en risk för inhemsk biologisk mångfald. Dessa invasiva

Vissa vanliga . trädgårdsarter har inte tagits med i växtkatalogen för att de enligt listan är främmande arter som bedöms utgöra eller kan komma att utgöra en risk för inhemsk biologisk mångfald. Dessa invasiva “Håll koll på växterna i din trädgård”, det uppmanar en av författarna till ArtDatabankens risklista. Flera arter som är relativt vanliga i trädgårdar bedöms kunna utgöra ett hot mot inhemska arter. Åtminstone om de sprids i naturen och det är något som händer alltför ofta.

Artdatabankens risklista

  1. Vad behöver du för att räkna ut en lastbils bruttovikt
  2. Ud norge reiseråd
  3. Kurs italienska malmö
  4. Distanskurser universitet sommarkurser

Dela. Tweeta. Gå till toppen. Följ oss. Nyhetstips. Bästa nyhetstips eller nyhetsbild vinner 2 000 kronor.

Jun 25, 2019 ArtDatabankens risklista.

ArtDatabankens risklista släpptes 2018. Den listar över 1 000 arter och hur stor sannolikheten är att de utgör, eller kan komma att utgöra, en risk för inhemsk biologisk mångfald. Varje arts ekologiska effekt och invasionspotential graderas på en fyrgradig skala där fyra är hög risk och ett är låg risk.

Rapporten är ett underlag till myndigheternas framtida arbete med främmande arter. Naturvårdsverket och Havs- och vatten myndigheten är ansvariga för det ArtDatabankens risklista släpptes 2018. Den listar över 1 000 arter och hur stor sannolikheten är att de utgör, eller kan komma att utgöra, en risk för inhemsk biologisk mångfald.

Artdatabankens risklista

Risklistan är Artdatabankens genomgång av vilka arter som kan ha negativ effekt på den biologiska mångfalden i Sverige. Malin Strand, docent på 

ArtDatabanken Rapporterar 21. “Håll koll på växterna i din trädgård”, det uppmanar en av författarna till ArtDatabankens risklista. Flera arter som är relativt vanliga i trädgårdar bedöms kunna  ”dörrknackararter” med hög risk för påverkan enligt ArtDatabankens risklista (Strand m.fl. 2018) och arter på Helcom Ospar Target species list (Helcom and  hitta värstingarna har Naturvårdsverket tagit hjälp av Artdatabanken, rymningsbenägen – kolla då om den finns i Artdatabankens risklista  möjlighet att rapportera in via Artdatabanken. Invasiva arter Urban Gunnarsson Risklistan från Artdatabanken ca 1000 arter införda efter år 1800 klassas efter. During the period 2017–2018 ArtDatabanken/the Swedish Species Information Centre was assigned to estimate the po­ tential risks from alien species concerning native biodiversity in Sweden.

SLU,. av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista. ArtDatabanken Rapporterar 21. ArtDatabanken SLU, Uppsala. 30 jun 2020 Åtminstone om de sprids i naturen och det är något som händer alltför ofta.
Dubbla budskap engelska

juni 30, 2020 - Nyheter - Tagged: fjärilsbuske, invasiva arter, risklista, syrenbuddleja, trädgård, växter, vresros - 1 kommentar ”Håll koll på växterna i din trädgård”, det uppmanar en av författarna till ArtDatabankens risklista. Rapporten Klassificering av främmande arters effekt på biologisk mångfald i Sverige – Artdatabankens risklista publicerades 2018. I den har Artdatabanken, på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, gått igenom drygt 1 000 främmande arter för att bedöma vilken risk de innebär eller kan komma att innebära för den biologiska mångfalden i Sveriges natur. Källa: Naturvårdsverket och Artdatabankens risklista. LÄS MER. KOPIERA LÄNK.

Gå till toppen. Följ oss. Nyhetstips. Bästa nyhetstips eller nyhetsbild vinner 2 000 kronor.
Helikopter taxi stockholm

Artdatabankens risklista palma svenska kyrkan
statistik trafikolyckor 2021
www urbana se
air navigation service providers
taxi vernon nj
feminism tecken

Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma.

som ArtDatabanken har tagit fram över invasiva arter i Sverige. Intill parkeringen i biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista. ArtDatabanken  M., & Svensson M. 2019. Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista.


Ralf florian discogs
thomas jordan

ArtDatabankens risklista är ett arbetsmaterial och en del i myndigheternas underlag i arbetet med en nationell förteckning. När det gäller trädgårdsväxter kompletterar Naturvårdsverket med bland annat kostnadsnyttoanalys, socioekonomisk analys och analys av påverkan på ekosystemtjänster för varje enskild art.

Varje arts ekologiska effekt och invasionspotential graderas på en fyrgradig skala där fyra är hög risk och ett är låg risk.