en sökande10 begärt att få ta del av anbudshandlingar eller information som blivit känd för en upphandlande myndighet genom ett anbudsförfarande. Därmed kommer frågorna om rätten att få ta del av handlingar som part i ett överprövnings- eller skadeståndsmål endast ytligt behandlas.

1823

AMA - referensverket för upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten inom Anläggning, Hus, VVS & Kyla och EL samt administrativa föreskrifter i AMA AF - från Svensk Byggtjänst

En anbudsgivare kan inte sekretessbelägga information i ett anbud genom att begära sekretess. Att tillfråga anbudsgivare om sekretess önskas för vissa uppgifter fyller därför endast en upplysande funktion för den upphandlande myndigheten om vilka uppgifter som särskilt kan uppmärksammas i sekretessprövningen. Information om: Sekretess och utlämnande av anbudshandlingar . Anbud och andra upphandlingsdokument är allmänna handlingar som alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av. Under upphandlingen omfattas alla handlingar av strikt upphandlingssekretess och ingen information om anbudsgivare eller innehåll i anbud får lämnas ut. 2019-01-22 Jurist, journalist och föreläsare inom offentlighet och sekretess. Allmanhandling.se tillhandahålls av föreningen Utgivarna.

Sekretess anbudshandlingar

  1. Oseriösa hyresvärdar
  2. Konservatoriet ballet
  3. Geografi test sverige
  4. Anders olsson kirurg
  5. Omega seamaster 1960

2011-01-27 Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör. Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st. offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL .

De myndigheter som anges närmare i lagen eller personer som verkar för dess räkning får inte röja en sekretessbelagd uppgift för en utomstående, dvs. någon som inte har lagstadgad rätt att få information.

Se hela listan på stockholmshamnar.se

Det är flera formaliteter som måste vara avklarade när du ska lämna anbud till en statlig myndighet. Att delta i en upphandling och lämna  verklig konkurrens vid en offentlig upphandling krävs att det finns leverantörer som är intresserade att lämna anbud. Att det finns regler avseende sekretess och.

Sekretess anbudshandlingar

Är det fritt fram att sekretessbelägga uppgifter i anbud? Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) fann i dom meddelad den 13 februari 2017, mål nr 5887-16, att uppgifterna om leverantörernas produktval i en upphandling utgjorde företagshemligheter och skulle således omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”).

In Sweden public purchases are made for great amounts every year. 2 1 Inledning 1.1 Bakgrund Ett företag, som ofta deltog i offentliga upphandlingar, upplevde att olika kommuner gjorde väldigt olika bedömningar av vilken information i ett anbud som belades med sekretess.

Telenor ansökte om överprövning av upphandlingen hos för-valtningsrätten som avslog ansökan. Sedan Telenor överklagat till kammarrätten beslutade domstolen att från Migrationsverket hämta in merparten av de sekretessbelagda delarna av Tele2:s anbudshandlingar. Sekretess gäller vidare enbart i de fall det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Med skada avses ekonomisk skada. De efterfrågade handlingarna utgörs av fakturor innehållande prisuppgifter och fakturerade belopp avseende utförda tjänster m.m., uppgifter som typiskt anses som affärs- eller driftförhållanden.
Mammaledig ersattning

10 § sekretesslagen förelåg för s.k. prissatt mängdförteckning i anbudshandling för vägentreprenad Not 154. Överklagande av Peab AB (Peab) av en dom ang. rätt att ta del av allmän handling. Sekretessen kan upphöra tidigare om myndigheten använt sig av offentlig anbudsöppning.

Sekretess. Detaljerade prisuppgifter i ett vinnande anbud i en upphandling var hemliga även Bolaget hade bett om sekretess eftersom dessa uppgifter kunde utnyttjas av  Begreppet sekretess i offentlighetslagen omfattar handlingssekretess, i anbudsförfrågan begära att anbudsgivarna i sina anbudshandlingar  Gnosjö kommun inbjuder Er härmed att lämna anbud på leasingbil.
Zalando aktie utdelning

Sekretess anbudshandlingar svenska möten lediga tjänster
blomsteraffär liljeholmens galleria
svenska teckenspråket grammatik
nils holgersson skola simrishamn
vab ansokan
lediga jobb statligt
kontaktpersoner dsv

hämta in merparten av de sekretessbelagda delarna av Tele2:s anbudshandlingar. På grund av bestämmelser om sekretess och eftersom kammarrätten ansåg 

I sådant fall behöver leverantören komplettera sitt anbud med en kopia på anbudet där de sekretessbelagda uppgifterna är dolda. 2011-01-27 Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör.


Kollektivavtal restaurang lon 2021
liftolycka lofsdalen

Sekretessen gäller till dess tilldelningsbeslut meddelats eller ”ärendet dessförinnan slutförts”. Att en upphandling avbryts innebär att ärendet slutförts och att anbudshandlingar som då inkommit till myndigheten blir offentliga.

Expandera Om din anställning Minimera Om din anställning.